Kysymykset EKP:lle ja SRB:lle


Työjärjestyksen 140 ja 141 artiklan mukaisesti jäsenet voivat esittää kirjallisesti vastattavia kysymyksiä Euroopan keskuspankille, sen valvontaelimen puheenjohtajalle (yhteisestä valvontamekanismista) ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajalle (yhteisestä kriisinratkaisumekanismista). Näissä kysymyksissä on noudatettava työjärjestyksen liitteessä II vahvistettuja ohjeita.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642872 PE642.872v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642873 PE642.873v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Use of the euro in Venezuela

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642910 PE642.910v01-00
ECON

Antonio TAJANI, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE