Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖ Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖ neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖ neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI