Kuulemiset

Valiokunta voi kuulla asiantuntijoita, jos se katsotaan välttämättömäksi tietyn asian käsittelyn kannalta. Kaksi valiokuntaa tai useampi valiokunta voi myös pitää yhteisen kuulemistilaisuuden. Useimmat valiokunnat järjestävät säännöllisesti kuulemistilaisuuksia, sillä ne antavat mahdollisuuden kuulla asiantuntijoita ja käydä keskusteluja keskeisistä kysymyksistä. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien kuulemisista saatavilla olevat tiedot, kuten ohjelmat ja puheenvuorot.

EMPL-LIBE joint hearing on “Consequences and lessons from the COVID-19 crisis for people living in residential institutions: a social and human rights perspective”. The EMPL and LIBE committees will hold a hearing, introduced by EMPL Chair Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ and LIBE Chair Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, with experts, Commission Vice-President Dubravka ŠUICA and Commissioner Helena DALLI.