Pöytäkirjat

Pöytäkirjoissa on yksityiskohtainen yhteenveto valiokuntien kokouksissa käydyistä keskusteluista ja tehdyistä päätöksistä. Ne hyväksytään yleensä valiokunnan seuraavan kokouksen alussa. Tällä sivulla ovat uusimmat pöytäkirjat.

Kaikki saatavilla olevat pöytäkirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.
Lisätietoa saa kokousasiakirjoista.

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 25. toukokuuta 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 4. joulukuuta 2019 - Torstai 5. joulukuuta 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 22. tammikuuta 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 6. marraskuuta 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 18. marraskuuta 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM