Äänestykset

Kun valiokunnassa äänestetään lainsäädäntömietinnöistä tai muista kuin lainsäädäntömietinnöistä, kertaäänestykset ja/tai lopulliset äänestykset on aina toimitettava nimenhuutoäänestyksinä. Äänestykset voidaan toimittaa nimenhuutoäänestyksinä myös silloin, jos puheenjohtaja päättää toimittaa koneäänestyksen tai jos valiokunnassa vähintään korkean vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä pyytää nimenhuutoäänestystä.

Tällä sivulla ovat nimenhuutoäänestysten tulokset, joista näkyy, miten kukin jäsen on äänestänyt.

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 12 November

Roll Call Votes - FEMM Committee 9 November 2020

Result of Votes on Final Opinion - FEMM Committee Meeting of October 28-29, 2020

Result of Votes - FEMM Committee Meeting of September 21-22, 2020

Result of Votes - FEMM Committee Meeting 10 September 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"
Load more