Työasiakirjat


Työasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka liittyvät mietintöjen ja lausuntojen laatimiseen. Valiokunnat julkaisevat mietintöjen perustelut usein työasiakirjan muodossa.
Kaikki saatavilla olevat työasiakirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.

TYÖASIAKIRJA Valmisteluasiakirja Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2020 koskevaa lausuntoluonnosta varten

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN