Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Request for the waiver of the immunity of Clara Ponsatí Obiols

2020/2031(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Yritysten vastuu ympäristövahingoista

2020/2027(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
JURI

vastaava

Eurooppalaisten rajat ylittävien ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen säännöt

2020/2026(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
JURI

vastaava

Antoni Comín i Oliveresin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2020/2025(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Carles Puigdemont i Casamajón koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2020/2024(IMM) Koskemattomuus
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

vastaava

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

2020/2019(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
JURI

Tiemo WÖLKEN [S&D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Tekoälyteknologian kehittämisen teollis- ja tekijänoikeudet

2020/2015(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

vastaava

Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä

2020/2014(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
JURI

Axel VOSS [PPE]

vastaava

Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset

2020/2013(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
JURI

Gilles LEBRETON [ID]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys

2020/2012(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

vastaava, tehostettu yhteistyö