Lausunnot


Jos valiokunta katsoo, että toisen valiokunnan mietinnössä käsiteltävät asiat liittyvät sen vastuualueeseen, se voi pyytää, että se nimitetään lausunnon antavaksi valiokunnaksi (työjärjestyksen 53 artikla). Hyväksytty lausunto toimitetaan mietinnön laatineelle asiasta vastaavalle valiokunnalle, joka äänestää siitä. Jos lausunnon antaa yhteistyöhön osallistuva valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), asiasta vastaavan valiokunnan on hyväksyttävä ilman äänestystä tarkistukset, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Kaikki lausunnon antavan valiokunnan hyväksymät lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat on liitettävä lopulliseen mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokuntien hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Opinion on Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter – annual report 2018

21-10-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v01-00
FEMM

Evelyn REGNER - Puhemies

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Lausunto taloudellisen tuen antamisesta jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU