Virkamatkat

Valiokunta voi päättää tehdä virkamatkan jäsenvaltioon, EU:n ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen konferenssiin. Virkamatkan on liityttävä valiokunnalle myönnetyn toimivallan käyttämiseen, ja valiokunta voi lähettää virkamatkalle vain tietyn määrän jäsenistään. Valiokunta voi myös lähettää korkeintaan kolmeksi päiväksi kolmen hengen valtuuskunnan virastoihin, jotka kuuluvat valiokunnan toimivallan piiriin. Tällä sivulla on kaikki yksittäisistä virkamatkoista saatavilla olevat tiedot.

PETI

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.