Äänestykset

Kun valiokunnassa äänestetään lainsäädäntömietinnöistä tai muista kuin lainsäädäntömietinnöistä, kertaäänestykset ja/tai lopulliset äänestykset on aina toimitettava nimenhuutoäänestyksinä. Äänestykset voidaan toimittaa nimenhuutoäänestyksinä myös silloin, jos puheenjohtaja päättää toimittaa koneäänestyksen tai jos valiokunnassa vähintään korkean vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä pyytää nimenhuutoäänestystä.

Tällä sivulla ovat nimenhuutoäänestysten tulokset, joista näkyy, miten kukin jäsen on äänestänyt.