Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta - vuosikertomus 2018

2019/2134(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

Peter JAHR [PPE]

vastaava

Luonnos Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta

2019/0900(APP) Hyväksyntämenettely
PETI

lausunto

Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

2018/0427(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PETI

lausunto

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017 ja 2018

2019/2132(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

2019/2058(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

2019/2059(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2019/2060(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa