Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

15-10-2019 A9-0017/2019 PE641.127v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MIETINTÖ euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta

07-10-2019 A9-0016/2019 PE639.822v02-00
EMPL

Yana TOOM

TARKISTUKSET

TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

30-09-2019 A9-0011/2019 PE638.757v02-00
CONT

Petri SARVAMAA