Yleinen haku

Haku

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 19. helmikuuta 2020 - Torstai 20. helmikuuta 2020

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 20. tammikuuta 2020 - Tiistai 21. tammikuuta 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 4. joulukuuta 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 24-02-2020

TARKISTUKSET 72 - 76 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

LAUSUNTOLUONNOS suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Tarkistusten jättämisen määräaika : 20-02-2020

TARKISTUKSET 9 - 71 - Lausuntoluonnos Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE