Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Turkey - Annual progress report 2019

2019/2176(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

Coiste freagrach

Serbia - Annual progress report 2019

2019/2175(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

Coiste freagrach

North Macedonia - Annual progress report 2019

2019/2174(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

Coiste freagrach

Montenegro - Annual progress report 2019

2019/2173(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Tonino PICULA [S&D]

Coiste freagrach

Kosovo - Annual progress report 2019

2019/2172(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

Coiste freagrach

Bosnia and Herzegovina - Annual progress report 2019

2019/2171(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

Coiste freagrach

Albania - Annual progress report 2019

2019/2170(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

Coiste freagrach

Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report

2019/2136(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

David McALLISTER [PPE]

Coiste freagrach

Implementation of the common security and defence policy - annual report 2018

2019/2135(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

Coiste freagrach

Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter - annual report 2018

2019/2125(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

Coiste freagrach