Cuardaigh

Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  AMENDMENTS 1 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of an agreement with the United States of America on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota provided for by Regulation (EC) No 617/2009 of 13 July 2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 8 October 2019

08-10-2019 AGRI_OJ(2019)10-08_1 PE641.405v01-00
AGRI

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 8 October 2019

07-10-2019 AGRI_OJ(2019)10-07_1 PE641.337v02-00
AGRI

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 1 October 2019

27-09-2019 AGRI_OJ(2019)10-01_1 PE641.313v01-00
AGRI

 

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 23 Iúil 2019

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le tabhairt i gcrích comhaontaithe, thar ceann an Aontais, le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil leis an Leithdháileadh ar Stáit Aontaithe Mheiriceá, Sciar sa Chuóta Ráta Taraife dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 617/2009 an 13 Iúil 2009, lena n-osclaítear cuóta taraife uathrialach i gcás allmhairí mairteola ardcháilíochta

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-10-2019

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019

17-09-2019 AGRI_OJ(2019)09-25_1 PE641.211v01-00
AGRI

 

DRÉACHT-TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, lena leasaítear na fabhair thrádála maidir le héineoil agus ullmhóidí éineola dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-10-2019

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 10 Iúil 2019

11-09-2019 AGRI_PV(2019)07-10-1 PE639.920v01-00
AGRI