Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Transfer of appropriations INFO 01/2018 - Section III - Commission

2018/2242(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Proposal for transfer of appropriations INF 3/2017 - EEAS

2017/2267(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Proposal for transfer of appropriations INF 8/2016 - Committee of the Regions

2016/2287(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations - 2016 budget - Euratom Supply Agency (ESA)

2016/2207(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Notification on the submission of a building project (expansion of the office premises) by the agency for the cooperation of energy regulators

2016/2091(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations: 2015 budget - Euratom Supply Agency (ESA)

2015/2333(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations 2015 - Euratom Supply Agency (ESA)

2015/2314(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS

2015/2308(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie (Article 203)

2015/2300(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach

Transfer of appropriations 1/2015 - BEREC OFFICE

2015/2145(GBD) Bainistiú buiséadach: aistriú, tabhairt anonn leithreasaí
BUDG

Coiste freagrach