Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Rialú Buiséadach

17-10-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P4B001

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

17-10-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Chearta an Duine

17-10-2019

10:00

an Bhruiséal : ASP - A5G365

+ leis an bhFeisre

+ IONADAITHE ETUC MAIDIR LE HONG CONG

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

17-10-2019

14:00

an Bhruiséal : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ CLÁR CUSTAM CAI - RAPÓIRTÉIR: GRAPINI

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

21-10-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Cruinniú urghnách

+ CRUINNIÚ URGHNÁCH DEN CHOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

21-10-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Cruinniú urghnách

+ CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE LIBE

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

21-10-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Cruinniú urghnách

+ CRUINNIÚ COISTE URGHNÁCH ECON-ENVI (RIAIL 58)

21-10-2019

19:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Cruinniú urghnách

+ CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE ENVI

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

23-10-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ leis an Grúpa Polaitiúil/na Grúpaí Polaitiúla

+ CRUINNIÚ ULLMHÚCHÁIN CHOMHORDAITHEOIRÍ IMCO

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

04-11-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

04-11-2019

15:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú