Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Cruinniú urghnách

An Coiste um Fhorbairt

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P5B001

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Rialú Buiséadach

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ DE CHOMHORDAITHEOIRÍ CONT

24-07-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-07-2019

15:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-07-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

25-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

02-09-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

+ ORDINARY MEETING

An Coiste um Buiséid

02-09-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

+ ORDINARY MEETING