Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

19-09-2019

09:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Cruinniú urghnách

+ CRUINNIÚ URGHNÁCH TRAN

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

23-09-2019

14:00

an Bhruiséal : ASP - A5E-2

+ Cruinniú foirne

+ FGS+

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

23-09-2019

14:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ AN CÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN GHRÚPA UM GHRINNSCRÚDÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH I NDÁIL LE COMHAR I BHFORFHEIDHMIÚ AN DLÍ (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ AN CÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN GHRÚPA UM GHRINNSCRÚDÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH I NDÁIL LE COMHAR I BHFORFHEIDHMIÚ AN DLÍ (EUROPOL)

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ AN CÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN GHRÚPA UM GHRINNSCRÚDÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH I NDÁIL LE COMHAR I BHFORFHEIDHMIÚ AN DLÍ (EUROPOL)

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

23-09-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

10:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Comhordaitheoirí.

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne

23-09-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

23-09-2019

17:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Buiséid

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Comhordaitheoirí.

24-09-2019

11:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ CHOMHORDAITHEOIRÍ TRAN

24-09-2019

10:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

17:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ CHOMHORDAITHEOIRÍ TRAN

An Coiste um Iascach

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ