Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

27-11-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ leis an Grúpa Polaitiúil/na Grúpaí Polaitiúla

+ CRUINNIÚ ULLMHÚCHÁIN DE CHOMHORDAITHEOIRÍ IMCO

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

02-12-2019

14:00

an Bhruiséal : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - Benifei (AK/TV)

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

03-12-2019

14:00

an Bhruiséal : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - Benifei (AK/TV)

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

04-12-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

22-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

22-01-2020

14:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

23-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú