Dréacht-tuarascálacha


Féadfar iarraidh ar choistí tuarascáil a dhréachtú maidir le saincheisteanna reachtaíochta nó neamhreachtaíochta. De ghnáth, iarrfar ar an gcoiste tuarascáil a dhréachtú ar shaincheist áirithe, nuair a bhaineann sé le réimse beartais ina bhfuil sé inniúil. In imthosca áirithe, áfach féadfaidh coiste tuarascáil a dhéanamh ar a thionscnamh féin. I gcás gach tuarascála roghnaítear rapóirtéir, atá freagrach as dréachtú na tuarascála, as measc chomhaltaí an choiste. A luaithe a scríobhfar dréacht-thuarascáil tíolactar é agus pléitear é i gcruinnithe coiste, agus féadfaidh comhaltaí leasuithe a mholadh más mian leo. Léiríonn an leathanach seo téacsanna na dréachtuarascála roimh leasuithe.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na dréacht-tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 12-11-2019

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le ceanglais áirithe i gcomhair soláthraí seirbhíse íocaíochta a thabhairt isteach

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-11-2019

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 maidir le bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois CBL a chomhrac

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-11-2019

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE ón gComhairle maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha agus Treoir 2008/118/CE a bhaineann le socruithe ginearálta do dhleacht mháil i dtaca leis an iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 a mhéid a bhaineann le forálacha a bhaineann le ciandíolacháin earraí agus le soláthairtí baile áirithe earraí

23-09-2019 ECON_PR(2019)639963 PE639.963v01-00
ECON

Ondřej KOVAŘÍK

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra ón mBanc Ceannais Eorpach chun Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le ceapadh Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  DRAFT REPORT on the economic policies of the euro area 2019

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON