Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

2020/0904(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Coiste freagrach

Appointment of a member of the Single Resolution Board

2020/0903(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Coiste freagrach

Appointment of a member of the Single Resolution Board

2020/0902(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Coiste freagrach

Appointment of the Executive Director of the European Banking Authority (EBA)

2020/0901(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards the specification of the treatment of OTC derivatives in connection with certain simple, transparent and standardised securitisations for hedging purposes

2019/3011(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation correcting Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

2019/3010(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the alternative standardised approach for market risk

2019/3007(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of criteria for establishing the arrangements to adequately mitigate counterparty credit risk associated with covered bonds and securitisations, and amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205 and (EU) 2016/1178

2019/2994(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 3

2019/2991(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ECON

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

2019/2211(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe