Comhlánaigh an réimse seo le do thoil

Éisteachtaí

Ceadaítear do choiste cruinniú le saineolaithe a eagrú sa chás ina meastar é sin a bheith sár-riachtanach dá chuid oibre maidir le hábhar ar leith. Is féidir le dhá choiste nó níos mó éisteachtaí a thionól go comhpháirteach lena chéile. Eagraíonn formhór na gcoistí éisteachtaí go tráthrialta ionas go bhféadfaidh siad tuairimí a fháil ó shaineolaithe agus go bhféadfaidh siad pléití a bheith acu ar phríomh-shaincheisteanna. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le héisteachtaí coiste, lena n-áirítear cláir agus aithisc ó chainteoirí.

Retail Warehouse with Workers

On 27 May (13.45 - 15.45), the EMPL Committee will hold the Hearing “Amazon attacks on fundamental workers' rights and freedoms: freedom of assembly and association and the right to collective bargain and action”.

AIDA-EMPL Hearing

On 25 May, AIDA and EMPL Committees will organise a hearing on AI and the labour market, in which AI's impact on the future of skills will also be discussed.

Miniature people with a stack of coins

On 22 April 2021, the EMPL and FEMM committees organized a joint hearing on the Commission proposal for a Pay Transparency Directive.

Protective gear for work (hat, gloves, glasses, masks...)

On 18 March 2021 (from 09:00 to 11:00), the European Parliament's Committee of Employment and Social Affairs held a hearing on "The Future Strategic Framework on Health and Safety at work, asbestos included" for the forthcoming years 2021-2027. As the previous EU Strategic Framework on Health and Safety at work has expired by the end of 2020, the European Commission has announced a new framework aiming at maintaining and improving high OSH standards for workers across the Union in 2021.

A boy is making a heart-shaped sign in front of lady with a mask behind a glass door

EMPL-LIBE joint hearing on “Consequences and lessons from the COVID-19 crisis for people living in residential institutions: a social and human rights perspective”. The EMPL and LIBE committees will hold a hearing, introduced by EMPL Chair Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ and LIBE Chair Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, with experts, Commission Vice-President Dubravka ŠUICA and Commissioner Helena DALLI.