Please fill this field

Misin

Is féidir le coiste cinneadh a dhéanamh misin a eagrú chuig Ballstát lasmuigh d'AE nó chuig comhdhálacha idirnáisiúnta. Tugtar faoi mhisin i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar don choiste agus tá siad comhdhéanta de líon teoranta de chomhaltaí an choiste. Féadfaidh coistí chomh maith, go ceann tréimhse nach faide ná trí lá, toscaireacht triúir a sheoladh chuig na gníomhaireachtaí a bhfuil siad freagrach go príomha astu. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le misin shonracha.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.