Mórscéalta

Toghcháin Eorpacha 2024 - 6 - 9 Meitheamh 2024

Toghfaidh saoránaigh i mBallstáit an Aontais a n-ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa le linn na dtoghchán Eorpach idir an 6 agus an 9 Meitheamh. Tiocfaidh na Feisirí nuathofa, a dhéanfaidh ionadaíocht ar shaoránaigh an Aontais go dtí 2029, le chéile i mí Iúil chun a nUachtarán, a Leas-Uachtaráin agus a gCaestóirí a thoghadh. Déanfaidh siad cinneadh ar chomhdhéanamh bhuanchoistí agus fhochoistí na Parlaiminte - agus ar an mbealach sin seolfar an téarma reachtach nua. Tionólfaidh na coistí a gcéad chruinnithe ansin chun a gCathaoirligh agus a Leas-Chathaoirligh faoi seach a thoghadh.
Johannes Hahn, European Commissioner for Budget and Administration, at the EP Plenary session, with some European flags in the background
11-06-2024 - 17:03 BUDG

The Committee on Budgets will host Johannes Hahn, Commissioner for Budget and Administration, on 19 June. Mr Hahn will present the Commission's Draft Budget for the year 2025 to the outgoing Members of the Committee, thereby launching the annual budgetary procedure. Next, the Council will adopt its position on the Draft Budget, to which Parliament will respond. The conciliation period will take place in autumn with a view to finding a compromise and adopt the final budget by the end of the year.

calendar 2024
11-06-2024 - 17:03

The European Parliament’s calendar for 2024 is available through the link below. Parliament decides its annual calendar of work on the basis of a proposal by the Conference of Presidents. It is divided into plenary sittings (part-sessions) and meetings.

Committee meeting
11-06-2024 - 17:03

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, which then are referred to plenary for voting by all Members, and appoint negotiation teams to conduct talks with Council. They adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

Spléachadh ar na Coistí Parlaiminteacha

New Petitions Web portal

Fact Sheets on the EU

Tugann na Bileoga Eolais forléargas ar an lánpháirtíocht Eorpach agus ar a mhéid a rannchuidíonn Parlaimint na hEorpa leis an bpróiseas sin.

Na hanailísí tacaíochta

Déanann na hAnailísí Tacaíochta saineolas, anailís agus comhairle faoi bheartais, atá neamhspleách agus ar ardchaighdeán, a chur ar fáil i réimsí gníomhaíochta uile Pharlaimint na hEorpa.