Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Contracts for the online and other distance sales of goods

2015/0288(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Pascal ARIMONT [PPE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Directive amending Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in certain toys, as regards formaldehyde

2019/2775(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Coiste freagrach

Commission Directive amending, for the purposes of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards aluminium

2019/2774(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Coiste freagrach

Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

2018/0168(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

Coiste freagrach

Setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

2017/0087(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

2016/0403(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Directive of the European parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....

2016/0402(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

Coiste freagrach

Enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System

2016/0398(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Andreas SCHIEDER [S&D]

Coiste freagrach

Union certification system for aviation security screening equipment

2016/0236(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN IMCO

Coiste freagrach

Commission Regulation (EU) amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the percentage of registration dossiers to be selected for compliance checking

2019/2862(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe