An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Nuacht is déanaí

Toghcháin Eorpacha 2024 - 6 - 9 Meitheamh 2024

03-06-2024 - 16:34
Toghfaidh saoránaigh i mBallstáit an Aontais a n-ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa le linn na dtoghchán Eorpach idir an 6 agus an 9 Meitheamh. Tiocfaidh na Feisirí nuathofa, a dhéanfaidh ionadaíocht ar shaoránaigh an Aontais go dtí 2029, le chéile i mí Iúil chun a nUachtarán, a Leas-Uachtaráin agus a gCaestóirí a thoghadh. Déanfaidh siad cinneadh ar chomhdhéanamh bhuanchoistí agus fhochoistí na Parlaiminte - agus ar an mbealach sin seolfar an téarma reachtach nua. Tionólfaidh na coistí a gcéad chruinnithe ansin chun a gCathaoirligh agus a Leas-Chathaoirligh faoi seach a thoghadh.

Mórscéalta

cover activity report
13-06-2024 - 15:43

The LIBE Activity Report provides an overview of the main files, activities and initiatives of the LIBE Committee during the 9th legislative term. In addition to presenting brief descriptions of some of the key legislative files that the LIBE Committee concluded between 2019 and 2024, it includes an overview of the numerous additional activities in which the LIBE Members were involved.

LIBE Activity Report 2019 - 2024

STOA

An Painéal um Thodhchaí na hEolaíochta agus na Teicneolaíochta