Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


Strasbourg : LOW - S1.4

Cruinniú urghnách
Extraordinary ENVI Committee meeting

An clár oibre

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


Strasbourg : LOW - S1.4

Éisteacht
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. HOEKSTRA

An clár oibre

An Coiste um Buiséid


Strasbourg : LOW - N1.3

Cruinniú urghnách

An clár oibre


Strasbourg : LOW - N1.3

Cruinniú urghnách
COMH-CHRUINNIÚ
- Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

An clár oibre

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta


Strasbourg : WIC - WIC100

Cruinniú urghnách

An clár oibre

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


Strasbourg : LOW - S1.4

Éisteacht
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. SEFCOVIC

An clár oibre

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


Strasbourg : LOW - S4.4

Scáthrapóirtéirí
Net Zero Industry Act

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


Strasbourg : LOW - S4.2

Technical preparatory meeting (legislative
Net Zero Industry Act

An Coiste um Rialú Buiséadach


Strasbourg : LOW - N1.3

Cruinniú urghnách

An clár oibre

An Fochoiste um Shláinte Phoiblí


Strasbourg : SDM - SDM-S7

Cruinniú urghnách

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


Strasbourg : WIC - WIC200

COMH-CHRUINNIÚ
COMHALTAÍ AN CHOISTE UM CHEARTA BAN AGUS UM CHOMHIONANNAS INSCNE

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


Strasbourg : WIC - WIC100

Cruinniú urghnách
COMH-CHRUINNIÚ
- AFET-BUDG Vote on Establishing the Ukraine Facility

An Fochoiste um Chearta an Duine


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Cruinniú urghnách

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách

An clár oibre

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : PHS - P4B001

Cruinniú urghnách
PECH Committee meeting

An clár oibre

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An clár oibre

An Fochoiste um Chearta an Duine


an Bhruiséal : PHS - P5B001

Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Éisteacht
ECI: IMCO/AGRI/PETI: Fur Free Europe

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach


an Bhruiséal : PHS - P4B001

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : PHS - P1A002

COMH-CHRUINNIÚ


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách
COTER meeting

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : ASP - A5E-2

Cruinniú urghnách
AFCO extraordinary committee meeting

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


Strasbourg : LOW - N1.3

COMH-CHRUINNIÚ
Cruinniú urghnách
Joint INTA-IMCO committee meeting

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
FEMM Committee meeting

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : ASP - A1G-2

Gnáthchruinniú