Please fill this field

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách
MALARTÚ TUAIRIMÍ LEIS AN UASAL NAVALNY

An clár oibre

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)

An clár oibre


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Cruinniú urghnách

An clár oibre


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Cruinniú urghnách

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ COISTE CIANDA DE CONT


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ IDIRINSTITIÚIDEACH MAIDIR LE CÚRSAÍ OLAF

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
ÉISTEACHT LIBE-FEMM MAIDIR LE FORÉIGEAN INSCNEBHUNAITHE A COMHRAC: CIBEARFHORÉIGEAN

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA. CRUINNIÚ URGHNÁCH AGRI

An clár oibre

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : ASP - A5G-3

TRÍALÓG

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA. CRUINNIÚ URGHNÁCH AGRI

An clár oibre

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE FISC - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre

An Fochoiste um Chearta an Duine


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An clár oibre


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Comhordaitheoirí.

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
Comhordaitheoirí.

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
AN POINTE DEIRIDH GO COMHPHÁIRTEACH LE JURI

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE PECH - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE AFCO


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE AFCO

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An clár oibre

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : ASP - A5G-2

Comhordaitheoirí.

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Cruinniú urghnách

An clár oibre


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Cruinniú urghnách

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE PECH - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE ANIT AN 2 NOLLAIG, 16:45-18:45

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : ASP - A5G-3

TRÍALÓG
CINEÁLCHEADÚ MÓTARFHEITHICLÍ MAIDIR LE HASTAÍOCHTAÍ Ó FHEITHICLÍ ÉADROMA PAISINÉIRÍ AGUS TRÁCHTÁLA AGUS MAIDIR LE ROCHTAIN AR FHAISNÉIS FAOI DHEISIÚ AGUS COTHABHÁIL FEITHICLÍ (RDE 2))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE PECH - LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Cruinniú urghnách
Gender Action Plan: joint meeting between AFET/DEVE/FEMM

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

COORDINATEURS DES COMMISSIONS

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách
- Remote participation