Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


Brussels : ASP - A3G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Buiséid


Brussels : JAN - 6Q2

Comhordaitheoirí.


Brussels : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta


Brussels : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


Brussels : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


Brussels : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach


Brussels : PHS - P5B001

Comhordaitheoirí.

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


Brussels : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach


Brussels : ASP - A1G-3

Comhordaitheoirí.

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


Brussels : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú


Brussels : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Achainíocha


Brussels : ASP - A3G-3

Comhordaitheoirí.