Please fill this field

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE ENVI - CIANNRANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 8 MEITHEAMH 2020 (CIANRANNPHÁIRTÍOCHT)

An clár oibre

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE ENVI - CIANRANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CIANRANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CIANNRANNPHÁIRTÍOCHT

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE AFCO

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 8 MEITHEAMH 2020 (CIANRANNPHÁIRTÍOCHT)

An clár oibre

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CIANCHRUINNIÚ DE CHOISTE CONT

An clár oibre

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CIANRANNPHÁIRTÍOCHT. CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE AGRI

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
- CIANRANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CIANRANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE PECH LE CIANNRANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Comhordaitheoirí.
CRUINNIÚ DE CHOMHORDAITHEOIRÍ PECH TRÍ RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CIANRANNPHÁIRTÍOCHT. CRUINNIÚ URGHNÁCH DE CHOISTE AGRI (CHUN TÚS A CHUR LEIS AN VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH)

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ COISTE LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA