Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Buiséid


Strasbourg : LOW - N1.4

Cruinniú urghnách

An clár oibre


Strasbourg : LOW - N1.4

Cruinniú urghnách
COMH-CHRUINNIÚ
BUDG/CONT

An clár oibre

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


Strasbourg : WIC - WIC200

Cruinniú urghnách
ENVI

An clár oibre

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


Strasbourg : LOW - N1.3

Cruinniú urghnách

An clár oibre

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


Strasbourg : WIC - WIC100

Cruinniú urghnách

An clár oibre

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


Strasbourg : WIC - WIC100

Cruinniú urghnách
TRAN Committee meeting

An clár oibre

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


Strasbourg : WIC - WIC100

Cruinniú urghnách
TRAN Coordinators' meeting

An clár oibre

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Cruinniú urghnách
with Commissioner Simson, on the state-of-play on the energy markets

An clár oibre

An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne


Strasbourg : LOW - N3.2

Comhordaitheoirí.
FEMM Coordinators' meeting

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


Strasbourg : LOW - S4.1

Scáthrapóirtéirí
report on Consumer Credit - rapp.: Konecna

An Coiste um Rialú Buiséadach


Strasbourg : WIC - WIC200

Gnáthchruinniú

An clár oibre

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach


Strasbourg : WIC - WIC100

Cruinniú urghnách
REGI meeting with vote

An clár oibre

An Fochoiste um Chearta an Duine


an Bhruiséal : PHS - P4B001

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : ASP - A3E-2

Gnáthchruinniú
INTA

An clár oibre

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
ECON Committee meeting

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : ASP - A1G-2

Gnáthchruinniú
PECH Committee meeting

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú
Remote participation

An clár oibre

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : ASP - A5E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú
Sakharov Prize vote jointly with AFET


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
FISC Committee meeting

An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach


an Bhruiséal : PHS - P4B001

Gnáthchruinniú
ING2

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Cruinniú urghnách
AFCO committee meeting