Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : PHS - P6B054

Scáthrapóirtéirí
CPR - rapp. Doleschal

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : ASP - A5G-3

TRÍALÓG
Committee on the Internal Market and Consumer Protection TRILOGUE - Political advertising - Rapp.: S. Gozi

An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Gnáthchruinniú
ING2

An clár oibre

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách
Exchange of views with David O'Sullivan, International Special Envoy for the Implementation of EU Sanctions

An clár oibre

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
Extraordinary ENVI Committee meeting

An clár oibre

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : ASP - A5G-3

Cruinniú urghnách
TRAN Committee meeting

An clár oibre

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Buiséid


Strasbourg : LOW - N1.4

Cruinniú urghnách

An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne


Strasbourg : PFL - F-01401

leis an Grúpa Polaitiúil/na Grúpaí Polaitiúla
2nd TECH meeting: report on Regulation of prostitution in the EU

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : PHS - P5B001

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Chearta an Duine


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : ASP - A3G-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach


an Bhruiséal : ASP - A3E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : ASP - A5E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : ASP - A3G-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
AFCO INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING WITH NATIONAL PARLIAMENTS