Please fill this field

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
- Remote participation

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : ASP - A3E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : ASP - A3E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
ECON Committee meeting

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
TRAN Committee meeting

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú
Remote participation. AGRI committee meeting

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
Remote participation

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
Remote participation

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Gnáthchruinniú
with remote participation

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú
PECH Committee meeting - remote participation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
AFCO committee meeting

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
Remote participation