Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Fishing authorisations for Union vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters

2019/0187(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PECH

Coiste freagrach

Conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community

2019/0173(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2017/86 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the Mediterranean Sea

2019/2799(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
PECH

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation establishing a discard plan for Venus shells (Venus spp.) in certain Italian territorial waters

2019/2798(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
PECH

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 on the implementation of the Union’s international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries

2019/2756(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
PECH

Coiste freagrach

Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

Coiste freagrach

Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Coiste freagrach

Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto

2019/0076(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

Coiste freagrach

Fisheries control

2018/0193(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

Coiste freagrach

Prohibition on driftnet fisheries

2014/0138(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PECH

Coiste freagrach