An Coiste um Achainíocha

Nuacht is déanaí

Toghcháin Eorpacha 2024 - 6 - 9 Meitheamh 2024

24-05-2024 - 09:53

Toghfaidh saoránaigh i mBallstáit an Aontais a n-ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa le linn na dtoghchán Eorpach idir an 6 agus an 9 Meitheamh. Tiocfaidh na Feisirí nuathofa, a dhéanfaidh ionadaíocht ar shaoránaigh an Aontais go dtí 2029, le chéile i mí Iúil chun a nUachtarán, a Leas-Uachtaráin agus a gCaestóirí a thoghadh. Déanfaidh siad cinneadh ar chomhdhéanamh bhuanchoistí agus fhochoistí na Parlaiminte - agus ar an mbealach sin seolfar an téarma reachtach nua. Tionólfaidh na coistí a gcéad chruinnithe ansin chun a gCathaoirligh agus a Leas-Chathaoirligh faoi seach a thoghadh.

Activity Report 2019-2024

Petitions Web Portal