Nuacht is déanaí

Special Committee on Terrorism

07-01-2019 - 11:25
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) and vice-chairs during the first meeting of the committee

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí an lae inniu

Níl aon chraoladh ann inniu

Leabharlann Ilmheán

Níl aon doiciméad ar fáil

Focal Fáilte

Nathalie Griesbeck, TERR Chair

Fáilte go dtí suíomh gréasáin an Choiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht (TERR)!

Is onóir dom a bheith i mo chathaoirleach ar an gCoiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht a bheartaigh Parlaimint na hEorpa a chur ar bun. Faoi réimse leathan dúshlánach oibre an choiste seo - atá mar chuid den sainordú a glacadh trí vótáil i suí iomlánach an 6 Iúil 2017 - rachfar i mbun comhairliúcháin le príomhghníomhaithe na n-institiúidí Eorpacha agus le saineolaithe náisiúnta frithsceimhlitheoireachta agus éistfear leo, gan beann ar a réimsí idirghabhála, agus le speisialtóirí ar radacú a chosc agus ar thacaíocht a thabhairt d’íospartaigh chomh maith.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaí

Teagmhálacha