Nuacht is déanaí

Next TRAN meeting

21-02-2020 - 09:15

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí an lae inniu

Níl aon chraoladh ann inniu

Leabharlann Ilmheán

20-02-2020 - 15:10
TRAN Cruinniú
20-02-2020 - 09:08
TRAN Cruinniú
19-02-2020 - 14:41
TRAN Cruinniú

Focal Fáilte

Fáilte romhat chuig suíomh idirlíon an Choiste um Iompar agus um Thurasóireacht (TRAN), lena soláthraítear duit forléargas iomlán mionsonraithe maidir lena ghníomhaíochtaí reachtacha agus polaitiúla.

Tá dúshláin ollmhóra roimh an dá éarnáil eacnamaíocha thábhachtacha, Iompar agus Turasóireacht, chun ábhair imní Shaoránaigh an Aontais a laghdú. Caithfear iompar pearsanta maidir le soghluaisteacht a athrú go mór, chomh maith le samhlacha eacnamaíochta agus tionsclaíocha, má tá an tAontas chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Tá sé práinneach go dtiocfar ar chórais iompair níos éifeachtúla agus níos glaine a bheidh ar fáil do gach saoránach agus a bheidh inacmhainne dóibh. Chomh maith leis sin, tá sé tábhachtach go mbaintear leas cuí as an ranníocaíocht a fhaightear ó bhuiséad an Aontais ionas go bhféadfar soghluaiseacht a bharrfheabhsú agus an timpeallacht a chosaint.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Naisc