Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Implementation report on the road safety aspects of the Roadworthiness Package

2019/2205(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Coiste freagrach

Technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport

2019/2193(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Coiste freagrach

Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines

2019/2192(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Coiste freagrach

Railway safety and signalling: Assessing the state of play of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) deployment

2019/2191(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
TRAN

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation on classification of vehicles, obligations of European Electronic Toll Service users, requirements for interoperability constituents and minimum eligibility criteria for notified bodies

2019/2955(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Protocol amending the Ancillary Agreement between the European Union and its Member States, of the first part, Iceland, of the second part, and the Kingdom of Norway, of the third part, on the application of the Air Transport between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland, of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on 16 and 21 June 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia

2019/0263(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach

Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on 16 and 21 June 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia.

2019/0261(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passengers ships, as regards the safety requirements for passenger ships engaged on domestic voyages

2019/2926(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
TRAN

Coiste freagrach

Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on 25 and 30 April 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on 25 and 30 April 2007, by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia

2019/0258(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Coiste freagrach

Common Aviation Area Agreement between the EU and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

2010/0186(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Coiste freagrach