Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju

2018/2070(ACI) Postupak postizanja međuinstitucionalnog sporazuma
AFCO

Nadležni odbor

Javni pristup dokumentima (članak 122. stavak 7. Poslovnika) - Godišnje izvješće za razdoblje od 2016. do 2018.

2019/2198(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Loránt VINCZE [PPE]

Upitani za mišljenje

Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

2020/2023(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Upitani za mišljenje

Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije

2020/2015(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

2020/2013(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

2020/2012(INL) Postupak zakonodavne inicijative
AFCO

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Smjernice za proračun za 2021. - dio III.

2019/2213(BUD) Proračunski postupak
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Upitani za mišljenje

Provedba Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica

2019/2207(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

Upitani za mišljenje

Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji - Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019.

2019/2199(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Upitani za mišljenje

Prikladnost propisa Europske unije, supsidijarnosti i proporcionalnosti – izvješće o boljoj izradi zakona za godinu 2017. i 2018.

2019/2133(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Upitani za mišljenje