Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike - godišnje izvješće

2019/2136(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFET

David McALLISTER [PPE]

Nadležni odbor

Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - godišnje izvješće za 2018.

2019/2135(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

Nadležni odbor

Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u tom području - godišnje izvješće za 2018.

2019/2125(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

Nadležni odbor

Sklapanje, u ime Europske unije, Protokola uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze o općim načelima njezina sudjelovanja u programima Unije

2019/0164(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2018/0310(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor

Prilog Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Prokotola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2017/0033(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2016/0253(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor

Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i vlade Malezije

2016/0243(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor

Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tadžikistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2016/0055(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor

Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Češke Republike, Republike Estonije, Republike Hrvatske, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Rumunjske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

2016/0041(NLE) Nezakonodavni postupci
AFET

Nadležni odbor