Please fill this field

Europske građanske inicijative

Europska građanska inicijativa omogućuje jednom milijunu građana iz barem jedne četvrtine država članica EU-a da zatraži od Europske Komisije da podnese zakonodavni prijedlog u područjima koja su u njenoj nadležnosti. Organizatore uspješnih inicijativa poziva se da predstave svoju inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu pred zakonodavnim odborom koji je zadužen za njihov predmet. Na ovoj internetskoj stranici nalaze se sve dostupne informacije o saslušanjima o građanskim inicijativama.

 European Citizens’ Initiative - How it works