Ispunite ovo polje

Radionice

Radionice organiziraju resorni odjeli, a zastupnicima omogućuju postavljanje pitanja i razmjenu mišljenja sa stručnjacima o temama koje se odnose na rad Parlamenta ili o aktualnim temama. Nisu nužno javne, ali mogu se održavati za vrijeme sjednice odbora.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

Kontakt

Kontakt

Resorni odjel za strukturnu i kohezijsku politiku