Rije?i dobrodošlice

© European Parliament
Zadovoljstvo mi je poželjeti vam dobrodošlicu na mrežne stranice Odbora za predstavke na kojima ćete pronaći informacije o radu koji taj Odbor obavlja u ime građana i stanovnika Europske unije.

Odbor za predstavke most je između građana i institucija EU-a. Ugovorima EU-a europskim je građanima zajamčeno pravo da se obrate Europskom parlamentu u vezi s raznim problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu, sve dok se njihova pitanja odnose na područje djelovanja Europske unije.

Kao predsjednica Odbora za predstavke težim tomu da EU na što bolji način iskoristi izravna iskustva građana u pogledu prava EU-a. Ta iskustva nam kao zakonodavcima mogu pomoći i njima se treba koristiti u cilju unapređenja budućeg zakonodavstva.

Odbor također ima važnu ulogu u prepoznavanju problema povezanih s provedbom prava EU-a u državama članicama.

Moramo zajamčiti da sva prava i mogućnosti predviđene zakonodavstvom EU-a postanu stvarnost i budu u korist svih građana Europe.

Cecilia Wikström