Amandmani


Nakon što se nacrt izvješća, mišljenja ili prijedloga podnese odboru, članovi odbora dobivaju mogućnost podnositi amandmane (među ostalim i proračunske amandmane). Odbor određuje rok za podnošenje svih amandmana. Zatim se na sjednici odbora raspravlja i glasuje o podnesenim prijedlozima. Svi usvojeni prijedlozi izmjena potom se unose u nacrt teksta prije nego što on postane konačan. Na ovoj se stranici nalaze svi amandmani koje su podnijeli članovi odbora prije nego što se o njima glasuje.
Za sve dostupne prijedloge odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

AMANDMANI 1 - 68 - Nacrt mišljenja Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2020.

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

AMANDMANI 1 - 222 - Nacrt izvješća Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće 2019.

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

AMANDMANI 1 – 3 - Nacrt izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

AMANDMANI 1 - 4 - Nacrt izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

AMANDMANI 1 - 6 - Nacrt izvješća Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija

22-10-2019 BUDG_AM(2019)642946 PE642.946v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMANDMANI 1 – 25 - Nacrt izmjene proračuna br. 4. za opći proračun za 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

AMANDMANI 1 – 7 - Nacrt izvješća Nacrt izmjene proračuna br. 4. za opći proračun za 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

AMANDMANI 1 – 9 - Nacrt izvješća Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

AMANDMANI 1 - Nacrt izvješća o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019. kojim se unosi višak iz financijske godine 2018.

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH