Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

10-07-2019 CULT_PV(2019)07-10-1 PE639.753v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 CULT_OJ(2019)07-10_1 PE639.692v01-00
CULT