Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Tuesday, 24 September 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)09-24-1 PE641.327v01-00
CULT

 

  MINUTES - Tuesday, 1 October 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)10-01-1 PE641.384v01-00
CULT

 

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00
ITRE CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00
LIBE CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 1. listopada 2019.

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00
CULT

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. rujna 2019. - Četvrtak, 5. rujna 2019.

16-09-2019 CULT_PV(2019)09-04-1 PE641.136v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

AMANDMANI 1 - 28 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

09-09-2019 CULT_AM(2019)641115 PE641.115v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

27-08-2019 CULT_AB(2019)640620 PE640.620v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT