Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem dodatnih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti

2019/2758(DEA) Postupak delegiranih akata
CULT

Nadležni odbor

Konvencija Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima s obzirom na pitanja koja nisu povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima

2017/0166(NLE) Nezakonodavni postupci
CULT

Nadležni odbor

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

2019/2057(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije

2019/2058(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

2019/2059(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

2019/2060(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski odbor regija

2019/2061(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

2019/2062(DEC) Postupak davanja razrješnice
CULT

Upitani za mišljenje