Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT REPORT on achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00
CULT

Dace MELBĀRDE

  DRAFT REPORT on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021

24-02-2020 BUDG_PR(2020)648340 PE648.340v01-00
BUDG

Olivier CHASTEL

Rok za podnošenje amandmana : 11-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the government of the State of Israel, of the other part

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00
TRAN

Andor DELI

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00
TRAN

Andris AMERIKS

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Moldova

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

NACRT IZVJEŠĆA o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018.

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

Rok za podnošenje amandmana : 03-03-2020

NACRT IZVJEŠĆA o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018.

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

Rok za podnošenje amandmana : 03-03-2020

NACRT IZVJEŠĆA o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini

10-02-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2020