Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 8, 34, 37 i 38, međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 2, 3 i 6, tumačenja 12, 19, 20 i 22 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja te tumačenja 32 Stalnog odbora za tumačenja

2019/2782(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ECON

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1 i 8

2019/2781(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ECON

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Okvir upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje

2019/0161(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ECON

Nadležni odbor

Ekonomske politike europodručja za 2019.

2019/2110(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
ECON

Esther de LANGE [PPE]

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka

2019/2765(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda homogenosti odnosnih izloženosti u sekuritizaciji

2019/2759(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se prilagođuju temeljni iznosi u eurima za osiguranje od profesionalne odgovornosti i za financijsku sposobnost posrednika u osiguranju i reosiguranju

2019/2767(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o ispravku rumunjske jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

2019/2761(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije

2019/0096(CNS) * Postupak savjetovanja
ECON

Paul TANG [S&D]

Nadležni odbor

Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om

2018/0413(CNS) * Postupak savjetovanja
ECON

Lídia PEREIRA [PPE]

Nadležni odbor