Zastupnici

Pascal CANFIN
 • Pascal CANFIN Predsjednik
 • Klub zastupnika Renew Europe
 • Francuska
 
Bas EICKHOUT
 • Bas EICKHOUT Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Nizozemska
 
Seb DANCE
 • Seb DANCE Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Ujedinjena Kraljevina
 
Cristian-Silviu BUŞOI
 • Cristian-Silviu BUŞOI Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Rumunjska
 
Anja HAZEKAMP
 • Anja HAZEKAMP Potpredsjednica
 • Klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Nizozemska
 
Bartosz ARŁUKOWICZ
 • Bartosz ARŁUKOWICZ Član
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Poljska
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Članica
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Danska
 
Simona BALDASSARRE
 
Marek Paweł BALT
 • Marek Paweł BALT Član
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Poljska
 
Aurelia BEIGNEUX