Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR

10-07-2019 FEMM_OJ(2019)07 PE639.694
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 FEMM_OJ(2019)07-10_1 PE639.694v01-00
FEMM