Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 23 September 2019

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019.

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 FEMM_OJ(2019)07-10_1 PE639.694v01-00
FEMM