Obavijesti za zastupnike


Obavijesti zastupnicima koriste odbori kako bi svojim članovima prenijeli informacije koje ne pripadaju nijednoj od ostalih vrsta dokumenata. Na primjer, informacije kao što su sažetak posjeta izaslanstva, sastanak sa stručnjakom, pitanja za jednoga od povjerenika ili objava zaprimljenih predstavki.
Za sve dostupne obavijesti zastupnicima odaberite funkciju „Pretraga”.

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA Razdoblje zakonodavnog nadzora za provedbu Uredbe (EU) 2018/1807 o slobodnom protoku neosobnih podataka

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA Razdoblje zakonodavnog nadzora za provedbu Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO