Pretraga

Pretraži

ZAPISNIK - Utorak, 3. prosinca 2019.

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI

 

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (preinaka)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00
JURI

Magdalena ADAMOWICZ

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMANDMANI 1 - 15 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud

12-11-2019 JURI_AM(2019)643176 PE643.176v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ZAPISNIK - Četvrtak, 19. rujna 2019.

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00
JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Utorak, 3. rujna 2019.

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Srijeda, 25. rujna 2019. - Četvrtak, 26. rujna 2019.

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Srijeda, 24. srpnja 2019.

28-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v02-00
JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 14. listopada 2019.

28-10-2019 JURI_PV(2019)10-14-1 PE642.890v01-00
JURI