Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Rad Europskog ombudsmana - godišnje izvješće za 2018.

2019/2134(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PETI

Peter JAHR [PPE]

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

2018/0427(NLE) Nezakonodavni postupci
PETI

Upitani za mišljenje

Praćenje primjene prava Europske unije tijekom 2017. i 2018.

2019/2132(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PETI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

2019/2057(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije

2019/2058(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

2019/2059(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

2019/2060(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski odbor regija

2019/2061(DEC) Postupak davanja razrješnice
PETI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje