Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

  MINUTES - Tuesday, 23 July 2019

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00
REGI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 REGI_OJ(2019)07-10_1 PE639.706v01-00
REGI

 

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00
REGI