Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Prilog Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni prilogâ Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

2019/2784(DEA) Postupak delegiranih akata
REGI

Nadležni odbor

Imenovanje člana Europske komisije - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nezakonodavni postupci
REGI

Nadležni odbor

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

2019/2057(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije

2019/2058(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

2019/2059(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

2019/2060(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski odbor regija

2019/2061(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

2019/2062(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje